Ledelse

Cecilie Grue 85355 Web

Cecilie Grue

Administrerende direktør

Grue er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 1997. Hennes arbeidserfaring inkluderer 8 år som partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co og internadvokat ved Oslo Børs, spesialisert i verdipapirrett og kapitalmarkedstransaksjoner. Hun innehar flere styreverv i bla Mobile Software AS of Tchudi Bio Company AS. Grue er bosatt i Bærum, Norge. Hun ble valgt som styremedlem i Selskapet i juni 2016 og tok over som administrerende direktør 2017.

LinkedIn

Bio
Kim Andrè Evensen 7  Web

Kim Andre Evensen

Finansdirektør

Evensen har en Master i finansiell økonomi fra BI fra 2008. Han har internasjonal arbeidserfaring i EMGS ASA og har vært revisor i KPMG. Evensen er bosatt i Oslo, Norge. Evensen ble ansatt i September i 2016. 

LinkedIn

Bio
Hans Ola Haavelsrud 86343 Web

Hans Ola Haavelsrud

Chief Operating Officer (COO)

Haavelsrud har en master i filosofi fra London School of Economics og en Executive MBA i Finans fra Norges Handelshøyskole. Han har bred finansiell og industriell erfaring opparbeidet gjennom syv år som transaksjonsrådgiver i PwC og fem år i et internasjonalt EPC-selskap innen kraftproduksjon og transmisjon, med virksomhet i Norge, Afrika og Asia. Haavelsrud ble ansatt i september 2018 og er bosatt i Oslo. 

LinkedIn

Bio

Styret

Lars Beitnes 67  Web

Lars Christian Beitnes

Styreleder

Beitnes har en grad i internasjonal markedsføring fra BI i 1995. Hans arbeidserfaring inkluderer flere stillinger i investeringsbanker, aksjemegling og corporate services industrien. Han er grunnlegger, eier og styreleder i Aston Group Ltd, som gjennom ulike datterselskap og merkevarer har tilstedeværelse i 8 land i Europa og sysselsetter over 50 personer. Beitnes innehar flere styreverv og er bosatt på Malta. Han ble valgt som styreleder i Selskapet i mai 2016 og gjenvalgt i den ordinære generalforsamlingen i juni 2018 for en 2 års periode.  

Bio
Mona Lynne Eitzen 86782 Web

Mona Lynne Eitzen

Styremedlem

Eitzen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2001. Hennes arbeidserfaring inkluderer advokat i Ræder og Vogt & Wiig og førstekonsulent i Nærings- og Handelsdepartementet. Hun er medeier og styreleder i Lemonwax AS. Hun sitter også som styremedlem i Favuseal AS og Favuseal Steel AS. Eitzen er bosatt i Oslo, Norge. Hun ble valgt som medlem av Selskapets styre i juni 2016 og gjenvalgt i den ordinære generalforsamlingen i juni 2018 for en 2 års periode.  

LinkedIn

Bio
Frode Aschim 29  Web

Frode Aschim

Styremedlem

Aschim holder en MSc i Shipping and Law fra Universitetet i Plymouth fra 1996. Hans arbeidserfaring inkluderer Managing partner i Range Capital Partners LLC/Range Exploration Partners LLC, styremedlem i Odfjell Invest Ltd, portefølje Manager og Futures megler innenfor energi og shipping sektorene. Han er styremedlem i Ether Capital Ltd. og uavhengig investor og rådgiver innenfor blockchain og kryptovaluta. Aschim er bosatt i London UK. Han ble valgt som medlem av selskapets styre i mai 2016 og gjenvalgt i den ordinære generalforsamlingen i juni 2018 for en 2 års periode. 

LinkedIn

Bio
Kari Mette Toverud 86503 Web

Kari Mette Toverud

Styremedlem

Kari Mette Toverud er Kommunikasjonsdirektør i Norkart. Toverud har 23 års erfaring fra IT, tele- og datacombransjen – som bla Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Broadnet og Ventelo (2011–2014) samt hadde samme rolle i Network Norway fra 2006 til 2011. Hun var COO i Cloudberry Mobile fra 2014 til 2015 – og har hatt tunge lederroller i Telenor Media, Telenor Mobil og Telenor Nordic Mobile (1995–2006). Toverud har også bred styreerfaring fra bla Telenor Eiendom, Telenor Norge og Telenor Key Partner, og innehar i dag styreoppdrag i NextGenTel Holding ASA, Totalctrl AS, KatrinUri AS, Systek AS og Norges Golfforbund. Toverud har en Master of Business and Marketing/Handeløkonom fra BI Norwegian Business School/Handelsakademiet (1987–1991). Toverud ble valgt inn I styret for en 2 års periode på ordinær generalforsamling I juni i 2018. 

LinkedIn

Bio

Stilling ledig

Regnskapsfører/kontoransvarlig

Element ASA søker etter regnskapsfører/kontoransvarlig til vårt hovedkontor på Skøyen, med utvidet ansvar for en del av hovedkontorets administrative oppgaver.

For meg informasjon se finn.no