Ledelse

Cecilie Grue 85355 Web

Cecilie Grue

Administrerende direktør

Grue er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 1997. Hennes arbeidserfaring inkluderer 8 år som partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co og internadvokat ved Oslo Børs, spesialisert i verdipapirrett og kapitalmarkedstransaksjoner. Hun innehar flere styreverv i bla Mobile Software AS of Tchudi Bio Company AS. Grue er bosatt i Bærum, Norge. Hun ble valgt som styremedlem i Selskapet i juni 2016 og tok over som administrerende direktør 2017.

LinkedIn

Bio
Ansatte Placeholderbilde

Geir Johansen

Interim Chief Financial Officer (CFO)

Johansen er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, samt gjennmført lederutviklings program ved IMD, Lusanne. Johansen har bred finans- og økonomi erfaring fra børsnoterte selskaper og har i de siste 12 år jobbet som group CFO for Axactor AB, S.D. Standard Drilling og DOF Subsea ASA. Johansen har bred internasjonal erfaring og har i de siste 20 år bodd og arbeidet i Japan, USA, Singapore, Romania og London, og er i dag bosatt i Oslo.

LinkedIn

Bio
Hans Ola Haavelsrud 86343 Web

Hans Ola Haavelsrud

Chief Operating Officer (COO)

Haavelsrud har en master i filosofi fra London School of Economics og en Executive MBA i Finans fra Norges Handelshøyskole. Han har bred finansiell og industriell erfaring opparbeidet gjennom syv år som transaksjonsrådgiver i PwC og fem år i et internasjonalt EPC-selskap innen kraftproduksjon og transmisjon, med virksomhet i Norge, Afrika og Asia. Haavelsrud ble ansatt i september 2018 og er bosatt i Oslo. 

LinkedIn

Bio

Styret

Ansatte Placeholderbilde

Thomas Christensen

Styreleder

Thomas er utdannet maskiningeniør fra Göteborgs tekniska institut, med en Master of Business Adminstration fra BI Norwegian Business School. Hans arbeidserfaring i hovedsak med teknologi og venturekapital.  Han har mer enn 20 års erfaring fra sentrale posisjoner i Norske og internasjonale bedrifter, i tillegg til omfattende erfaring fra investerings- og rådgivningsvirksomheter. Han har lang fartstid innenfor Corporate Finance og har gjennomført over 40 M&A transaksjoner, børsnoteringer, gjeld- og egenkapitalfinansiering innenfor shipping og teknologi, både som CFO, CEO og ekstern rådgiver. Han har også erfaring fra utfordrende snuoperasjoner gjennom styreverv i globale virksomheter. Han sitter også som styreformann i Grieg Shipbrokers, Didac AS, Nordic Light Norway AS og styremedlem flere selskaper i utlandet.

Bio
Mona Lynne Eitzen 86782 Web

Mona Lynne Eitzen

Styremedlem

Eitzen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2001. Hennes arbeidserfaring inkluderer advokat i Ræder og Vogt & Wiig og førstekonsulent i Nærings- og Handelsdepartementet. Hun er medeier og styreleder i Lemonwax AS. Hun sitter også som styremedlem i Favuseal AS og Favuseal Steel AS. Eitzen er bosatt i Oslo, Norge. Hun ble valgt som medlem av Selskapets styre i juni 2016 og gjenvalgt i den ordinære generalforsamlingen i juni 2018 for en 2 års periode.  

LinkedIn

Bio
Frode Aschim 29  Web

Frode Aschim

Styremedlem

Aschim holder en MSc i Shipping and Law fra Universitetet i Plymouth fra 1996. Hans arbeidserfaring inkluderer Managing partner i Range Capital Partners LLC/Range Exploration Partners LLC, styremedlem i Odfjell Invest Ltd, portefølje Manager og Futures megler innenfor energi og shipping sektorene. Han er styremedlem i Ether Capital Ltd. og uavhengig investor og rådgiver innenfor blockchain og kryptovaluta. Aschim er bosatt i London UK. Han ble valgt som medlem av selskapets styre i mai 2016 og gjenvalgt i den ordinære generalforsamlingen i juni 2018 for en 2 års periode. 

LinkedIn

Bio
Kari Mette Toverud 86503 Web

Kari Mette Toverud

Styremedlem

Kari Mette Toverud er Kommunikasjonsdirektør i Norkart. Toverud har 23 års erfaring fra IT, tele- og datacombransjen – som bla Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Broadnet og Ventelo (2011–2014) samt hadde samme rolle i Network Norway fra 2006 til 2011. Hun var COO i Cloudberry Mobile fra 2014 til 2015 – og har hatt tunge lederroller i Telenor Media, Telenor Mobil og Telenor Nordic Mobile (1995–2006). Toverud har også bred styreerfaring fra bla Telenor Eiendom, Telenor Norge og Telenor Key Partner, og innehar i dag styreoppdrag i NextGenTel Holding ASA, Totalctrl AS, KatrinUri AS, Systek AS og Norges Golfforbund. Toverud har en Master of Business and Marketing/Handeløkonom fra BI Norwegian Business School/Handelsakademiet (1987–1991). Toverud ble valgt inn I styret for en 2 års periode på ordinær generalforsamling I juni i 2018. 

LinkedIn

Bio