Pressemeldinger

01.07.19

Utstedelse av opsjoner til styremedlemmer og ledende ansatte i Element ASA

Det vises til protokollen fra ordinær generalforsamling i Element ASA ("Element") den 28. juni 2019, hvor generalforsamlingen besluttet å utstede 50.000 aksjeopsjoner til styreleder Thomas Christensen og 25.000 aksjeopsjoner til hvert styremedlem Kari Mette Toverud og Kris Gram. Utøvelseskursen for aksjeopsjonene er den volumvektede gjennomsnittskursen for Element aksjen de siste 10 handelsdager før ordinær generalforsamling, som er NOK 2.6259 per aksje. Opsjonene opptjenes med 1/12 per måned i 12 måneder etter tildelingsdatoen og må utøves innen 4 år etter tildelingsdatoen. Etter dette har styreleder Thomas Christensen 400.000 aksjer og har rett til å erverve 100.000 aksjer i selskapet. Styremedlem Kari Mette Toverud har 28.412 aksjer i selskapet og har rett til å erverve 43.000 aksjer i selskapet. Kris Gram har rett til å kjøpe 25.000 aksjer i selskapet.

24.06.19

Disclosure of shares and rights to shares in Element ASA ("Element") (flagging)

Reference is made to the announcements disclosed on 10 June 2018 and 22 February 2019 and the details provided therein.
European High Growth Opportunities Securitization Fund represented by European High Growth Opportunities Securitization Fund Manco SA ("EHGO") has on 21 June 2019 received a total of 1,153,846 shares from conversion of notes and sold in total 82,786 shares in Element in market transactions.

21.06.19

Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en ny rentefri NOK 500 millioner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter (den "Konvertible Lånefasiliteten") inngått med Alpha Blue Ocean Ltd ("ABO"), den 15. mai 2018 angående inngåelse av endelige avtaler vedrørende den Konvertible Lånefasiliteten og den 6. juni 2018 angående godkjennelse fra generalforsamlingen av den Konvertible Lånefasiliteten og trekk av den første transjen på MNOK 50 under den Konvertible Lånefasiliteten. Det vises videre til børsmeldinger datert 22. februar 2019 vedrørende endringer i tredje transje av den Konvertible Lånefasiliteten og datert 18. mars 2019 vedrørende generalforsamlingens godkjennelse av det samme.

11.06.19

Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en ny rentefri NOK 500 millioner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter (den "Konvertible Lånefasiliteten") inngått med European High Growth Opportunities Securitization Fund forvaltet av Alpha Blue Ocean Ltd ("ABO"), den 15. mai 2018 angående inngåelse av endelige avtaler vedrørende den Konvertible Lånefasiliteten og den 6. juni 2018 angående godkjennelse fra generalforsamlingen av den Konvertible Lånefasiliteten og trekk av den første transjen på MNOK 50 under den Konvertible Lånefasiliteten. Det vises videre til børsmeldinger datert 22. februar 2019 vedrørende endringer i tredje transje av den Konvertible Lånefasiliteten og datert 18. mars 2019 vedrørende generalforsamlingens godkjennelse av det samme.