Pressemeldinger

16.07.19

Oppdatering vedrørende Ambershaw og AdEx

Oslo (Norge) – 15. juli 2019: Element ASA (Element, OSE: ELE) viser til beslutningen om å avslutte prosessen for få advanced exploration-tillatelse (AdEx) for magnetitt-forekomsten Bending Lake i Canada og å gå direkte videre til søknadsprosessen for kommersiell gruvedrift. Den nye utviklingsstrategien vil kreve betydelige investeringer på kort sikt, noe element ikke er i en posisjon til å bidra med, og selskapet vurderer nå sine strategiske alternativer.

05.07.19

Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en ny rentefri NOK 500 millioner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter (den "Konvertible Lånefasiliteten") inngått med Alpha Blue Ocean Ltd ("ABO"), den 15. mai 2018 angående inngåelse av endelige avtaler vedrørende den Konvertible Lånefasiliteten og den 6. juni 2018 angående godkjennelse fra generalforsamlingen av den Konvertible Lånefasiliteten og trekk av den første transjen på MNOK 50 under den Konvertible Lånefasiliteten. Det vises videre til børsmeldinger datert 22. februar 2019 vedrørende endringer i tredje transje av den Konvertible Lånefasiliteten og datert 18. mars 2019 vedrørende generalforsamlingens godkjennelse av det samme.

03.07.19

Trekk av minimum MNOK 5 og maksimum MNOK 15 under konvertibel lånefasilitet

Det vises til Element ASAs ("Selskapet") ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter, (det "Konvertible Lånet") med European High Growth Opportunities Securitization Fund, representert av European High Growth Opportunities Securitization Fund Manco SA ("Investor"). Det Konvertible Lånet ble godkjent av Selskapets generalforsamling 6. juni 2018, og generalforsamlingen har deretter godkjent endringer i vilkårene for det Konvertible Lånet den 18. mars 2019.

03.07.19

Disclosure of shares and rights to shares in Element ASA ("Element") (flagging)

Reference is made to the announcements disclosed on 10 June 2018 and 22 February 2019 and the details provided therein. Reference is further made to the announcement made on 26 June 2019 regarding the conversion of convertible notes. The shares to be received following the conversion announced on 26 June 2019 has not yet been issued in the Norwegian register of Business enterprises, and hence the new share capital has not yet been registered.