Pressemeldinger

23.07.18

Forlengelse av LOI angående kjøp av CMT aksjer

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en LOI inngått med Auplata med formål om å danne et Joint Venture for å kjøpe en aksjepost på 37% i det marokkanske gruveselskapet Compagnie Minière de Toussit SA ('CMT') gjennom kjøp av 100% av aksjene i det marokkanske investeringsselskapet Osead Maroc Mining SA ('OMM'). Etterfølgende denne avtalen annonserte Element den 5. juni 2018 at partene var enige med majoritetseieren i OMM om å kjøpe aksjer i et Luxembourg basert holdingselskap, høyere opp i eierstrukturen, og derigjennom redusere Element's egenkapitalbehov for kjøp av CMT aksjene med ca. 40%. Partene forlenget tidligere eksklusivitetsperioden under LOI'en med en måned til 20. juli 2018. Element har nå fullført due diligence av holdingstrukturen og partene er i sluttfasen av forhandlingene om endelig avtale. Eksklusivitetsperioden er derfor forlenget til 16. august 2018.