Pressemeldinger

30.08.18

Ambershaw Metallics Inc i rute mot prøve-produksjon

Oslo, 30. august 2018: Ambershaw metallics INC ('Ambershaw' ELLER 'AMI') har i dag formelt registrert søknad om å starte prøve-produksjon under advanced exploration permit ('ADEX') som vil tillate produksjon i innledende fase. Den endelige søknaden er resultat av løpende dialog og veiledning fra ministry of energy, northern development and mines ('MENDM') forut for registrering av søknaden. Ambershaw forventer dermed at søknaden godkjennes i løpet av 30-45 dager. Ambershaw er forberedt og i rute til å starte prøve-produksjon så snart godkjennelse foreligger.

26.07.18

Element ASA annonserer tilbakekjøpsprogram

Styret i Element ASA ('Element' eller 'Selskapet') har besluttet å gjennomføre et tilbakekjøpsprogram for aksjer med verdi på inntil MNOK 5 i henhold til den fullmakten som ble gitt av ordinær generalforsamling den 29. juni 2018 ('Generalforsamlingen'). Aksjene vil bli kjøpt i markedet og minimumsprisen er NOK 0,1 per aksje i henhold til Generalforsamlingens vedtak og maksimumsprisen er NOK 5 per aksje. Kjøpte aksjer vil eies av selskapet som egne aksjer med mindre styret beslutter annet.