Pressemeldinger

19.11.18

Ambershaw har gjennomført interagency panel briefing og fortsetter arbeidet mot ADEX-tillatelse

Ambershaw Metallics Inc ('Ambershaw' eller 'AMI') har gjennomført interagency panel briefing og med dette tilbakelagt en betydelig milepæl i prosessen med å få tildelt advanced exploration (ADEX) tillatelse for magnetitt-forekomsten Bending Lake. Basert på den positive tilbakemeldingen mottatt i møtet er Ambershaw tilfreds med fremdriften i søknadsprosessen og justerer tidspunktet for når de forventer å motta ADEX-tillatelse til første kvartal 2019. Ambershaw har startet arbeidet med å oppdatere feasibility study for hele prosjektet, og vil starte prøveproduksjon med formål om evaluering av pellets hos sluttbrukere så snart ADEX-tillatelse er gitt.

07.11.18

Planlegger semi-industriell test-produksjon med CRSM-teknologien i Kina

Oslo (Norge) – 7 november 2018: Element ASA ('Element') har besluttet å starte arbeidet med å bygge et semi-industrielt testanlegg og å prosessere 500 tonn nikkelmalm fra mindoro ressursen ved bruk av crsm-teknologi. Selskapet gjennomførte laboratorietester i juni 2017, som resulterte i en forbedring av mindoro's lavgrads nikkelmalm. Hvis crsm-teknologien viser seg å være vellykket i en semi-industriell test-produksjon vil dette bane vei for en ny forretningsmodell med betydelig redusert capex, lavere break-even, samt vesentlig mer miljøvennlig produksjon.