Tilbakekjøp av egne aksjer

12.04.19 | Pressemeldinger

Den 12. april 2019 kjøpte Element ASA 710 000 egne aksjer i henhold til tilbakekjøpsprogrammet annonsert 26. juli 2018. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 0,3106 per aksje. Etter transaksjonen har Element ASA 3 141 517 egne aksjer.