Tilbakekjøp av egne aksjer

10.04.19 | Pressemeldinger

Den 10. april 2019 kjøpte Element ASA 150 000 egne aksjer i henhold til tilbakekjøpsprogrammet annonsert 26. juli 2018. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 0,2847 per aksje. Etter transaksjonen har Element ASA 2 431 517 egne aksjer.