Terminering av ABO-fasilitet

10.12.19 | Pressemeldinger

(Oslo, Norway, 10. desember, 2019) Element ASA (Element, OSE: ELE) har inngått en avtale med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) og Alpha Blue Ocean Inc. (ABO) om terminering og oppgjør av en tidligere inngått avtale. Den nye avtalen gir full kontroll og fleksibilitet for ethvert fremtidig finansieringsinitiativ og vil bidra til å akselerere implementeringen av investeringsstrategien til Element.

– Vi er glade for å offentliggjøre denne viktige avtalen med ABO, noe som representerer ett av de siste skrittene i restruktureringen av selskapet mot en fokusert digital strategi. Termineringen av avtalen gir selskapet full kontroll over kapitalstrukturen og man unngår en ukontrollert utvanning som har begrenset selskapets strategiske alternativer. Element vil nå fortsette prosessen med å restrukturere og selge gjenstående gruveinvesteringer og implementere den nye digitale strategien, sier Geir Johansen, administrerende direktør i Element.

Element inngikk i mai 2018 en avtale med EHGO for utstedelse av kortsiktige lån og warrants som kan konverteres til nye Element-aksjer, i tillegg til en aksjelånsavtale med Alpha Blue Ocean Inc.

Element har i dag inngått en avtale som terminerer både utstedelsesavtalen og aksjelånsavtalen. Avtalen innebærer at Element ikke lenger kan trekke på den konvertible lånefasiliteten på NOK 500 millioner, samtidig som ABO vil tilbakeføre 180,800 aksjer i Element som selskapet tidligere hadde lån ut. Videre vil EHGO ikke lenger kunne kreve at selskapet utsteder nye konvertible lån for inntil NOK 25 millioner. Alle aksjene og warrants som EHGO og, eller ABO, har i selskapet vil forbli deres og kan avhendes som de ønsker.

– Avtalene er en sentral del av restruktureringsstrategien til det nye styret og den nye ledelsen. Vi har vært i en konstruktiv dialog med ABO og har nådd en avtale som er til de beste for alle involverte parter. Vi vil fortsette å implementere vår kommuniserte strategi hvor vi selger, eller restrukturerer det som ikke er kjernevirksomhet og fokuserer våre ressurser mot digitale initiativ i tett samarbeid med James Haft, sier Thomas Christensen, styreleder i Element.

– Vi tror på å støtte lederteamene i selskapene vi investerer i gjennom konstruktivt samarbeid. Avtalen gjenspeiler denne filosofien og viser det ansvar vi tar for å finne gode løsninger for alle parter, sier Pierre Vannineuse, grunnlegger av Alpha Blue Ocean.

Som en del av avtalen vil Element betale en engangssum på NOK 2,6 millioner som et endelig termineringsoppgjør for å avslutte avtalene. Element vil også utarbeide et prospekt som skal muliggjøre handel av 5,902,684 aksjer, inklusive 2,789,351 aksjer som ble utstedt til ABO i august og oktober 2019 så raskt som mulig. Prosessen ventes å være sluttført før 31. januar 2020.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir Johansen
Adm.dir
E-mail: gj@elementasa.com
+47 4771 0451

Thomas Christensen
Styreleder
+47 9225 544