Kapitalforhøyelse registrert

11.06.19 | Pressemeldinger

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en ny rentefri NOK 500 millioner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter (den "Konvertible Lånefasiliteten") inngått med European High Growth Opportunities Securitization Fund forvaltet av Alpha Blue Ocean Ltd ("ABO"), den 15. mai 2018 angående inngåelse av endelige avtaler vedrørende den Konvertible Lånefasiliteten og den 6. juni 2018 angående godkjennelse fra generalforsamlingen av den Konvertible Lånefasiliteten og trekk av den første transjen på MNOK 50 under den Konvertible Lånefasiliteten. Det vises videre til børsmeldinger datert 22. februar 2019 vedrørende endringer i tredje transje av den Konvertible Lånefasiliteten og datert 18. mars 2019 vedrørende generalforsamlingens godkjennelse av det samme.


ABO har konvertert NOK 900 000 av den Konvertible Lånefasiliteten til en konverteringskurs per aksje på NOK 2,9. Som en konsekvens av konverteringen er aksjekapitalen forhøyet med NOK 496 550,40 ved utstedelse av 310 344 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,60. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye aksjekapital er NOK 13 763 780,80 fordelt på 8 602 363 aksjer hver pålydende NOK 1,60. Hver aksje gir rett til en stemme på selskapets generalforsamling.

De nye aksjene opptas til notering og kan handles umiddelbart.

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til Verdipapirhandelloven § 5.12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue
Administrerende direktør
Telefon: +47 991 62 486
E-post: cg@elementasa.com

Om Element
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.