Tilbakekjøp av egne aksjer

24.04.19 | Pressemeldinger

Den 23. april 2019 kjøpte Element ASA 200 000 egne aksjer i henhold til tilbakekjøpsprogrammet annonsert 26. juli 2018. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 0,2661 per aksje. Etter transaksjonen har Element ASA 3 341 517 egne aksjer.