Meldepliktig handel

06.06.19 | Pressemeldinger

Styremedlem i Element ASA Kari Mette Toverud har i dag kjøpt 26 000 aksjer i Element (ELE) til snittkurs 3.8600. Etter kjøpet eier Kari Mette Toverud totalt 28 412 aksjer som tilsvarer en eierandel på 0,34% av selskapets aksjekapital.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.