Finansielle resultater for fjerde kvartal 2018

28.02.19 | Pressemeldinger

Oslo (Norge) – 28. februar 2019: Element ASA (Element, OSE:ELE) offentliggjør i dag rapporten for fjerde kvartal 2018.

Hovedoverskriftene for fjerde kvartal inkluderte:

• Påbegynt arbeidet med prøvetaking av 500 tonn nikkelmalm fra Mindoro-prosjektet
• Den andre transjen på NOK 50 milllioner under den konvertible lånefasiliteten ble oppgjort tidlig i oktober 2018

• Geir Johansen tiltrådde som interim finansdirektør

• Driftsresultatet endte på USD -1,2 millioner i fjerde kvartal 2018 (Q4 2017: USD 1,0 millioner). Ved årsslutt 2018, så utgjorde kontanter og kontantekvivalenter USD 1,9 millioner (USD 2,6 millioner) og Element har ingen rentebærende gjeld.
• Lars Beitnes besluttet å tre av som styreleder, samtidig som Thomas Christensen ble nominert som ny styreleder. Christensen ble valgt til styreleder etter kvartalets slutt. På den samme ekstraordinære generalforsamlingen ble Plus Revisjon AS valgt som ny revisor for selskapet.
• 22. februar 2019 ble Element og Alpha Blue Ocean Inc. (AB0) enige om å endre den tredje transjen av den konvertible lånefasiliteten som splitter den tredje transjen i flere del-transjer. Den første del-transjen vil være på NOK 20 millioner og de påfølgende transjene vil være på NOK 5-15 millioner

- Det nye styret arbeider tett med ledelsen for å gjennomgå og oppdatere selskapsstrategien. Element ser frem til å presentere selskapets prosjekter og utsikter på en kapitalmarkedsdag i løpet av andre kvartal 2019, sier Cecilie Grue, adm.dir i Element ASA. 

Styrets rapport er vedlagt.
Q4 Report Element Asa


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue,
Adm.dir
E-post: cg@elementasa.com

Thomas Christensen,
Styreleder
E-post: tc@procorp.no

Om Element | www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter.