Ex spleis og nytt pålydende / Ex reverse split and new face value 25.04.2019

25.04.19 | Pressemeldinger

Det vises til meldinger fra selskapet 16.04.2019 og 24.04.2019.

Aksjene i Element ASA noteres ex spleis og nytt pålydende fra og med 25.04.2019. Forhold: 20 gamle aksjer gir 1 ny aksje.

Reference is made to announcements from the company 16.04.2019 and 24.04.2019.

The shares in Element ASA will be traded ex reverse split and new face value as from 25.04.2019.
Ratio: 20 old shares give 1 new share.

Ny / New - Pålydende/ Face value: NOK 1.60
Ny / New - EMS: 2000
Ingen endring / No change - ISIN: NO0003055808
Ingen endring / No change - Instrument ID: 63613
Ingen endring / No change - Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Ingen endring / No change - Segment: OBMA