Element ASA: Foreslår Plus Revisjon som ny revisor

24.01.19 | Pressemeldinger

Oslo (Norge) – 24. januar 2019: styret i Element ASA (Element, OSE: ELE) anbefaler for den ekstraordinære generalforsamlingen 25. januar 2019 å velge Plus Revisjon AS (Plus Revisjon) som ny revisor.

Styret i Element har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2019 for velge ny styreleder og ny revisor til selskapet. Styret foreslår at Plus Revisjon som ny revisor for selskapet.
Plus Revisjon er et uavhengig revisjons- og rådgivningsfirma. Selskapet ble etablert i 2006 og består av et team av erfarne revisorer med bakgrunn fra, blant annet, de store revisjonsselskapene.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue,
Adm.dir
E-post: cg@elementasa.com

Geir Johansen
Interim CFO
E-post: gj@element ASA

Om Element | www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter.