Oppdatering om testutvinningen på Mindoro

25.04.19 | Pressemeldinger

Oslo (Norge) – 25. april 2019: Element ASA (Element, OSE:ELE) sitt datterselskap Aglubang Mining Corporation har mottatt et krav fra lokale provinsmyndigheter om å stoppe det pågående uttaket av 500 tonn malm fra nikkelressursen på Mindoro. Selskapet vurderer muligheten for juridiske tiltak for å videreføre uttak av testmalm i tråd med tillatelser fra sentrale myndigheter slik at denne kan prosesseres ved et semi-industrielt testanlegg i Kina. 

Aglubang Mining Corporation mottok i august 2018 tillatelse fra det Filippinske direktoratet for gruver og geovitenskap, som ligger under Departementet for miljø og naturressurser, til å inkludere et testuttak på 500 tonn malm i arbeidsprogrammet knyttet til selskapets utvinningslisenser på Filippinene. Arbeidsprogrammet tillater selskapet å foreta testutvinning av inntil 500 tonn nikkelmalm fra Mindoro-ressursen, som deretter vil bli skipet til Kina og prosessert ved et semi-industrielt testanlegg som benytter CRSM-teknologien. 

Etter utvinning av 250 tonn nikkelmalm, mottok selskapet et krav fra delstatsguvernøren i Oriental Mindoro om å stoppe utvinningen. Aglubang Mining Corporation vurderer sammen med lokal juridisk rådgiver muligheten for å ta ut en midlertidig forføyning mot kravet om å stanse arbeidet i løpet av annet kvartal 2019, for å kunne fortsette utvinningen av de gjenstående 250 tonn med nikkelmalm i henhold til tillatelser mottat fra sentrale myndigheter i august 2018.

Selskapet vurderer videre mulighetene for å søke om eksporttillatelse til å frakte de første 250 tonnene med nikkelmalm, som allerede er utvunnet, til Kina for å gjennomføre pilotprosessering i løpet av annet halvår 2019.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue,
Adm.dir
E-post: cg@elementasa.com

Thomas Christensen
Styreleder
E-post tc@procorp.no

Om Element | www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter.