​ Element ASA: Driftsoppdatering fra Ambershaw

18.02.19 | Pressemeldinger

Oslo (Norge) – 18. februar 2019: Ambershaw Metallics INC. (Ambershaw) offentliggjør en driftsoppdatering. 

Ambershaw rapporterer at selskapet gjør fremskritt mot å få tildelt Advanced Exploration-tillatelse (ADEX) for magnetitt-forekomsten Bending Lake i Canada. Tillatelsen er ventet å bli tildelt i annet kvartal 2019 og Ambershaw vil da starte prøveproduksjonen på 100 000 tonn jernmalm.  Driftsdirektør i Element ASA, COO Hans Ola Haavelsrud, vil tiltre som styremedlem i Ambershaw fra februar 2019. Driftsoppdateringen fra Ambershaw er lagt ved.  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue 
Adm.dir
E-post: cg@elementasa.com

Thomas Christensen
Styreleder
E-post tc@procorp.no  

Om Element | www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter.