Element ASA: Thomas Christensen innstilles som ny styreleder

27.12.18 | Pressemeldinger

Oslo (Norge) – 27. desember 2018: valgkomiteen i Element ASA (Element, OSE: ELE) innstiller Thomas Christensen som ny styreleder i selskapet. 

”Valgkomiteen har gleden av å foreslå Thomas Christensen som ny styreleder i selskapet. Komiteen har jobbet intensivt og gjennomført en grundig gjennomgang av styrevervet, basert på selskapets langsiktige strategi. Komiteen har avholdt samtaler med selskapets største aksjonærer, styret, ledelsen og flere potensielle kandidater. Christensen er en næringslivsleder med omfattende erfaring fra børsnoterte og privateide selskaper og komiteen er fornøyd med å foreslå ham som styreleder av Element", sier Per J. Bråthen, leder av valgkomiteen. 

Thomas Christensen er managing partner i ProCorp Corporate Finance, et konsulentfirma som tilbyr strategisk rådgivning og transaksjonsstøtte for kunder i Norge og Norden. Han har tidligere jobbet som finansdirektør for det USA-baserte selskapet Hudson Marine Management, Netconnect ASA og Active24 ASA som finansdirektør og administrerende direktør. 

Christensen er utdannet maskiningeniør fra Gøteborgs tekniske universitet og har en MBA fra Handelshøyskolen BI i Oslo. 

”Element har en attraktiv strategi om å bygge en portefølje av gruveprosjekter med høy kvalitet ved å applisere nye og miljøvennlige teknologier. Jeg setter stor pris på å bli nominert som styreleder og hvis jeg blir valgt vil jeg jobbe tett med styret og ledelsen for å realisere det uutløste potensialet, “ sier Thomas Christensen. 

Anbefalingen fra valgkomiteen er vedlagt. Element har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2019. Se egen børsmelding.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Christensen E-mail: tc@procorp.no
Telephone:+47 92 25 54 44

Cecilie Grue,
Adm.dir
Telefon: +47 991 62 486, E-post: cg@elementasa.com


Om Element | www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter.