Resultater for annet kvartal 2018

30.08.18 | Pressemeldinger

Element ASA (Element' eller 'selskapet') rapporterte et negativt driftsresultat på usd 0,8 millioner i annet kvartal 2018 (Q2 2017: USD 0,4 millioner), etter at selskapet implementerer strategien om å kjøpe undervurderte og attraktive gruveselskaper med 12 til 18 måneder til produksjonsstart. Selskapet er i rute for børsnoteringen av Ambershaw-prosjektet i Canada og har videre inngått en avtale om å utsette den andre transjen av den konvertible obligasjonsfinansieringen.


- Annet kvartal 2018 var en svært hektisk periode for Element, hvor vi fortsatte forberedelsene for oppstarten av pelletsproduksjonen til Ambershaw i Canada i løpet av høsten og den påfølgende børsnoteringen i 2019. Vi hadde også gleden av å offentliggjøre at vi inngikk en intensjonsavtale for å kjøpe en kontrollerende eierpost i det nest største gruveselskapet i Marokko, som en del av vår strategi om å bygge en portefølje av undervurderte eiendeler som nærmer seg en positiv kontantstrøm, og hvor infrastrukturen er nær ferdigstilt, sier Lars Beitnes, arbeidende styreleder i Element.

Element rapporterte et negativt driftsresultat på USD 0,8 millioner i annet kvartal 2018 (USD -0,4 millioner), etter at selskapet investerer i tråd med strategien om å kjøpe undervurderte gruveeiendeler, i tillegg til å dra nytte av posisjonen som et ledende selskap innen kryptovaluta som er knyttet til en underliggende eiendel. Selskapet hadde en kontantbeholdning på USD 3.1 millioner ved utgangen av kvartalet, og støttes ytterligere av den konvertible lånefasiliteten på NOK 500 millioner. Konvertiblen er strukturert i 10 transjer av NOK 50 millioner, hvor selskapet er forpliktet til totalt tre transjer på NOK 50 millioner. 


Etter avslutningen av kvartalet, så offentliggjorde Element at den andre transjen på NOK 50 millioner fra Alpha Blue Ocean vil bli utsatt til 25. september 2018. ABO vil også begrense sitt salgsvolum til maksimalt 10% av det totale handelsvolumet i en periode på 6 måneder, så lenge aksjekursen er under NOK 4,50 per aksje. 


- Vi er veldig fornøyde med den fleksibiliteten vi har blitt gitt av ABO. ABO har igjen vist at de står bak sin uttalte intensjon om å være en langsiktig finansieringspartner for Element, sier Beitnes.
Selskapet inngikk også en endelig kjøpsopsjonsavtale, etter kvartalsslutt, om å kjøpe 50% av en kontrollerende andel på ca. 37% av Compagnie Minière de Touissi (CMT) i Marokko med Auplata som partner. CMT har fullfinansiert den største gruvegangen i Nord-Afrika. 


- CMT har en attraktiv produksjonsportefølje, undervurderte eiendeler og har fullfinansiert den største gruvegangen i Nord-Afrika som er ventet å bidra til økte driftsinntekter med 30-50 prosent fra 2020. I tillegg øker oppkjøpet Elements eksponering mot andre naturressurser som kan bli benyttet innen tokens, sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element.

Element er et ledende selskap innen kryptovaluta som er knyttet til underliggende eiendeler, og har bygget en betydelig kapasitet innen blokkjedeteknologi. Basert på publiseringen av et såkalt Whitepaper i juli 2018, så vil Element utstede den første transjen av IRON-token og ELE-token i løpet av 2018. 


- Utstede av tokens er rentefri og ikke-utvannende finansering for Element og vi vil fortsette å bygge videre på vår strategi om å utvikle en global plattform for kryptovaluta som er knyttet til underliggende eiendeler innen råvareuniverset, sier Cecilie Grue.
Presentasjonen og styrerapporten for annet kvartal 2018 er lagt ved. 


Element vil avholde en investorpresentasjon på Hotel Continental klokken 08:30 CET. Presentasjonen vil bli overført direkte på www.elementasa.no og kan følges på den følgende nettadressen: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97387647.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Cecilie Grue
Administrerende direktør
Telefon: +47 991 62 486
E-mail: cg@elementasa.com

Lars Beitnes
Styreleder
Telefon: +356 7996 1497
E-mail: lcb@elementasa.com

OM ELEMENT | www.elementasa.no
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.