Prosjekt Token oppdatering

18.12.17 | Pressemeldinger

Selskapet har gjort betydelig grunnarbeid med Whitepaper.

Element ASA (‘Element’ eller ‘Selskapet’) gir en oppdatering til børsmelding den 27. oktober 2017 angående samarbeidsavtalen med Harmonychain AS og intensjonen om å utstede råvare-sikret kryptovaluta sikret i jernmalm (‘Token’). Selskapet har gjort betydelig grunnarbeid med Whitepaper og relaterte avtaler siden 27. oktober 2017 og gir en oppdatering på status.

“Vi er stolte av det grunnarbeidet som er gjort så langt med hensyn til de råvare-sikrede Tokenene. Det arbeidet som kreves er betydelig og banebrytende. Hvis det gjøres riktig kan våre Tokens bli en betydelig digital valuta innen jernmalm markedet og andre markeder “, sier administrerende direktør Cecilie Grue I Element ASA.

Element har besluttet å utstede Tokens gjennom et utstederselskap som skal etableres i Estland. Estland er medlem av EU og således gjenstand for kjent regulering innenfor EU. Estland har videre tatt en aktiv rolle for å ligge i forkant av regulering og gjøre tilpasninger til markedet for kryptovaluta.

Etter grundige undersøkelser av forskjellige jurisdiksjoner er Estland det beste alternativet for utstedelse av Tokens etter Elements oppfatning. Element har engasjert erfarne advokater i Oblicity til å bistå med utarbeidelse av rammeverket for Tokenene i henhold til regelverket i Estland. Oblicity har deltatt i en mange ICO’er/ITO’er i Estland, derunder ICO’ene for Agrello and Cashaa. 

“Vi er glade for å jobbe med dette prosjektet og ser frem til å bistå i arbeidet med å utvikle en råvare-sikret Token innenfor dette markedet”, sier Rene Lauk CEO i Oblicity. For mer informasjon om Oblicity se: https://oblicity.com/

Element vil være ansvarlig for driften av utstederselskapet og koordinere markedsføringen av Tokens. “Vi jobber for tiden med markedsføringsmaterialet og valget av riktige markedsføringskanaler” sier Cecilie Grue, Administrerende direktør “sammen med Whitepaperet skal dette sikre at vi tiltrekker oss de rette aktørene”.

Arbeidshypotesen er at en viss prosentandel av produksjonen av jernmalmkonsentrat av Ambershaw Metallics Inc. (‘AMI’) skal være tilgjengelig for levering til innehaverne av Tokens som ønsker å motta fysisk levering, på slike nærmere betingelser som vil bli beskrevet I Whitepaperet. Videre arbeider vi etter en forutsetning om at første leveranse vil kunne skje I 2019 og at det vil etableres en køordning dersom mange Token innehavere ønsker leveranse samtidig. Selskapet samarbeider med AMI om ferdigstillelse av leveringsbetingelsene I Whitepaperet.

Element har til hensikt å utøve opsjonen til å bli eier av 51% av AMI i 2018 og således bli morselskap til AMI. Element kan benytte tilgjengelige finansieringsformer for å utøve opsjonen.

Selskapet er i dialog med etablerte, anerkjente og regulerte kryptovaluta børser med formål å søke notering av selskapets Tokens. Ytterligere oppdateringer vil bli gitt når det er inngått avtale med en kryptovaluta børs.

Element fortsetter arbeidet med de nærmere detaljene i Whitepaperet som er nødvendig for utstedelse av Tokens, derunder å sikre overholdelse av gjeldende regelverk. På nåværende tidspunkt estimerer selskapet at forhåndssalg vil starte så tidlig som mulig i 2018. Selskapet vil holde markedet oppdatert om fremdriften. 

“Som vi tidligere har informert er vi dedikerte til å ta del i dette spennende markedet og sette en ny standard for råvare sikrede tokens” sier Lars Beitnes, styreleder i
Element. 

“Gjort korrekt, mener vi at arbeidet vi gjør kan benyttes ikke bare for Tokens sikret I
jernmalm men også for Tokens sikret I andre råvarer i fremtiden.”