Positiv kontantstrøm tidligere enn ventet og betydelig mindre kapitalbehov

01.09.17 | Pressemeldinger

- Fra selskapets synspunkt gir det stor mening å gjøre dette.

* Økt planlagt produktportefølje til også å inkludere konsentrat * Sterk interesse for produktene fra store industriaktører * Kontantstrøm tidligere enn ventet * Redusert kapitalbehov med ca. 50%

Selskapet har sammen med selskapets partner, Legacy Hill Resources Ltd ('LHR'), klart å få fellesinvesteringen i Ambershaw Metallics Inc ('AMI') enda mer attraktiv for sine aksjonærer.

Salg av konsentrat vil finansiere utstyr  I AMIs gruveplan er malmen gjort om til konsentrat, som igjen blir gjort om til pellets og sendt til kunder. Med prisoppgangen på FE-konsentrat med 65% gehalt i det amerikanske stålmarkedet, har det blitt attraktivt å starte produksjon av både konsentrat for salg, såvel som pellets. Dette reduserer risikoen i investeringen ytterligere og gjør det mulig å finansiere utstyret til pelletsproduksjon fra salg av konsentrat.

- Vi anslår, med forbehold om relevante godkjenninger, at det totale kapitalbehovet for å starte prøveproduksjon av konsentrat, kan bli mer enn halvert sammenlignet med det opprinnelige kapitalbehovet for pelletsproduksjon, sier D. Saradhi Rajan, administrerende direktør i AMI.

- Vi må uansett ha utstyret til konsentratproduksjonen på plass, og hvis vi i samme operasjon kan fremskynde våre kundeordre, samt redusere kapitalbehovet ved oppstart, mot kun noen måneders forsinkelse av pelletsproduksjonen, vil det være meget gunstig, sier Rajan.  

AMI forventer å begynne konsentratproduksjonen ved utgangen av andre kvartal 2018, og ha det gjenværende produksjonsutstyret installert innen utgangen av samme år. AMI anslår at i den første prøveutvinningsfasen kan det produsere ca. 330.000 tonn konsentrat årlig. Den nåværende salgsprisen på 65% Fe-konsentrat er beregnet til USD 93 per tonn, med produksjonskostnader på USD 35 per tonn og estimerte fraktkostnader på USD 15-20 per tonn, noe som gir en kortsiktig EBITDA på USD 13.2 millioner per år. Til sammenligning er den nåværende salgsprisen for pellets USD 150-155 per tonn med produksjonskostnader på USD 56 per tonn. Med et årlig produksjonsvolum på 250.000 tonn og et kapitalkrav på USD 7 millioner blir det en langsiktig EBITDA på USD 23.5 millioner.

Interesse fra stor amerikansk stålprodusent  Konsentratpriser er historisk mer volatile enn pelletspriser og oppgangen til den amerikanske stålindustrien har skapt stor etterspørsel etter dette mindre sofistikerte produktet. AMI har mottatt betydelig interesse fra store amerikanske aktører gjennom sin nye salgsavdeling, både for konsentrat og pellets. Ved å legge til konsentrat på listen over tilgjengelige produkter vil AMI kunne gi kundene en mer skreddersydd løsning. Og gitt det volatile prisbildet kan AMI justere produksjonen mellom konsentrat og pellets, i henhold til fremtidige marginer.

- Fra selskapets synspunkt gir det stor mening å gjøre dette. Vi reduserer det initielle kapitalbehovet for å generere positiv kontantstrøm, og bør kunne starte prøveproduksjon, med forbehold om relevante godkjenninger, et halvt år tidligere enn hva tilfellet er med pellets. Uansett er vi nå på vei til å bli en fullverdig pelletprodusent, sier styreformann Lars Christian Beitnes.

NPV på USD 499 millioner  AMI estimerte 1. juni i år en nåverdi, gitt et avkastningskrav på 10 prosent, på USD 499 millioner for prosjektets levetid - etter å ha mottatt et mer detaljert estimat på kapitalbehovet i tredje kvartal bør det kun være små opp- eller nedjusteringer i forhold til dette estimatet. AMI ga også videre oppdateringer på DR-høykvalitetspellets, kundeordre og utviklingsstrategi. 

I forbindelse med forbedringen i utviklingsstrategien, har selskapet økt egenkapitalen, samt sikret seg et konvertibelt obligasjonslån med tegningsretter for å sikre fullfinansiering inntil første kontantstrøm i AMI-prosjektet. Avtalen mellom selskapet, AMI og LHR, hvor selskapet har rett til å kjøpe 51% av aksjene i AMI gjennom en investering på USD 7 millioner (i tillegg til 5% som selskapet allerede eier), som inkluderer en klausul som gir selskapet rett til å kjøpe aksjer fra LHR dersom det totale kapitalbehovet i AMI er lavere enn USD 7 millioner.

Oslo, 1. september 2017