Best Mining Forest

Gruppen har gjennomført en endelig Feasibilty-studie i 2010 som viste et robust økonomisk potensial, og prosjektutformingen inkluderer miljø- og energisparende innovasjoner. Den endelige Feasibility-studien viste potensialet for å utvikle Mindoro Nickel-prosjektet til å produsere nikkel, ved hjelp av HPAL-prosessen. 

I undersøkelsesstadiet og frem til i dag fortsetter prosjektet å være i forkant med å tilpasning av bærekraftige landbruks- og livsforbedringsprogrammer, med målsetting om innføring av skogplanting , rehabiliteringsteknikker og forbedrede vilkår for lokalmiljøet. Dette arbeidet er blitt anerkjent av regulatoriske myndigheter de 4 siste årene (2014 til 2017) gjennom tildeling av prisen Best Mining Forest blant alle gruvedriftprosjektene på landsbasis. Det er en årlig pris som støttes opp under regjeringens program om anerkjennelse av fremragende miljøprestasjoner.

Nikkel pris

Kilde: LME Official Prices in US$ per tonne.

Lmnt Header
Resource category Tonnage (Mt) Ni (%)
Indicated 224,4 0,86 %
Inferred 120,3 0,87 %
Indicated and Inferred 344,7 0,86 %

Sunbrights CSRM-teknologi

Gjennom en serie laboratorietester utført av Sunbright Consulting Limited ble det fastslått at både limonitt- og saprolittmalmen reagerer godt på behandling med Sunbrights CSRM-teknologi. Med CRSM-teknologien blir malmen omdannet til et høyere gradskonsentrat. Teknologien bruker betydelig mindre energi, har mye lavere investeringskrav og driftskostnader, samt at den er atskillig mer miljøvennlig.

Selskapet har over flere år arbeidet med å realisere Mindoro Nickel-prosjektet, gjennom salg eller andre former for samarbeidsavtaler. Selskapet prioriterer fortsatt realisering av Mindoro Nickel-prosjektet.