Lokasjon

Magnetittforekomsten er lokalisert i områdene Bending Lake og Wapegeisi Lake, omtrent 65 kilometer sørøst for Dryden og 40 kilometer vest for Ignace, Ontario, Canada. Landområdet omfatter 49 friholdige gruverettigheter som dekker 624 hektar, og 3 bruksrettigheter som dekker 127 hektar, som alle ble kjøpt av AMI fra mottakeren av Bending Lake Iron Group Ltd.s eiendeler i november 2016. I 2017 sikret AMI seg ytterligere 24 minerallisenser som dekker vel 4.240 hektar.

Jernmalm pris 62% Fe

Kilde: Iron Ore, cfr spot price (Quandl)

Lmnt Fp Backg
Resource category Tonnage (Mt) Fe (%)
Indicated 185,2 29,6 %
Inferred 151,4 30,4 %
Indicated & Inferred 336,6 30,0 %

Utviklet logistikk

Reservene har blitt periodisk utforsket siden 1953 og er godt definert. De befinner seg i et område med velutviklet infrastruktur; veitilgang til Trans-Canada-motorveien, 60 km fra jernbanestasjonen i Ignace og 310 km med vei fra havnen i Thunder Bay ved Lake Superior. Forekomsten er klassifisert i samsvar med NI43-101, og inneholder 336 Mt magnetittmalm som kan bearbeides til en rekke 68 % Fe-produkter.

For mer informasjon se http://ambershaw.ca/

Legacy Hill Resources Ltd

Legacy Hill Resources Ltd er et London-basert privat gruveselskap med fokus på industrimineraler. Legacy ble grunnlagt i 2014 av D. Saradhi Rajan og Nigel Pickett. Legacy's team har mange års operativ, finansiell og analytisk kompetanse, og har skapt, forvaltet og investert i naturressursforetak over flere finans- og råvaresykluser.

For mer informasjon, se http://legacyhillresources.com