Generalforsamlinger

19.08.19

Ekstraordinær generalforsamling 19. august 2019

Påmelding

Innkalling

15.08.2019: Fullmakter til ordinær generalforsamling 28. juni 2019

16.08.2019: Fullmakter til ordinær generalforsamling 28. juni 2019

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 19. august 2019

Informasjonsforespørsel fra European High Grown Opportunities Securitization Fund

Svar til Abo vedrørende Pcv oppkjøp August 2019

Redegjørelse ved kapitalforhøyelse ved oppgjør av aksjeinnskudd ved motregning i Element ASA

28.06.19

Ordinær generalforsamling 28. juni 2019

Påmelding

Innkalling

Vedlegg: Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen i Element ASA

Vedlegg: Anbefalinger fra valgkomiteen til ordinær generalforsamling, 28. juni 2019

27.09.2019: Flaggemelding – Fullmakter til ordinær generalforsamling 28. juni 2019

28.06.2019: Flaggemelding – Fullmakter til ordinær generalforsamling 28. juni 2019

01.07.2019: Utstedelse av opsjoner til styremedlemmer og ledende ansatte i Element ASA

Protokoll fra ordinær generalforsamling 28. juni 2019

23.04.19

Ekstraordinær generalforsamling 23. april 2019

Påmelding

Innkalling

Nøkkelinformasjon ved spleis av aksjer

23.04.2019: Flagging av fullmakter til ekstraordinær generalforsamling 23. april 2019 ('EGF')

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 23. april 2019

18.03.19

Ekstraordinær generalforsamling 18. mars 2019

Påmelding

Innkalling

15.03.2019: Flagging av fullmakter til ekstraordinær generalforsamling 18. mars 2019 ('EGF')

18.03.2019: Flagging av fullmakter til ekstraordinær generalforsamling 18. mars 2019 ('EGF')

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 18. mars 2019

25.01.19

Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2019

Påmelding

Innkalling

Valgkomiteens innstilling

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2019

29.06.18

Ordinær generalforsamling 29. juni 2018

Påmelding

Innkalling

Valgkomiteens innstilling

Styrets redegjørelse for lederlønn iht Asal § 6-16a

Protokoll fra ordinær generalforsamling 29. juni 2018

06.06.18

Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2018

Påmelding

Innkalling

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2018

27.10.17

Ekstraordinær generalforsamling 27. oktober 2017

Innkalling

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 27. oktober 2017

09.06.17

Ordinær generalforsamling 9. juni 2017

Innkalling

Protokoll fra ordinær generalforsamling 9. juni 2017

14.12.16

Ekstraordinær generalforsamling 14. desember 2016

Innkalling

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 14. desember 2016