Børsmeldinger

10.12.19

ELEMENT ASA: TERMINERING AV ABO-FASILITET

(Oslo, Norway, 10. desember, 2019) Element ASA (Element, OSE: ELE) har inngått en avtale med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) og Alpha Blue Ocean Inc. (ABO) om terminering og oppgjør av en tidligere inngått avtale. Den nye avtalen gir full kontroll og fleksibilitet for ethvert fremtidig finansieringsinitiativ og vil bidra til å akselerere implementeringen av investeringsstrategien til Element.

16.08.19

ELEMENT ASA: KONVERTERING AV OBLIGASJONER

Det vises til børsmelding fra Element ASA ("Selskapet") 15. august 2019 angående varsel om brudd på selskapets Konvertible Lånefasilitet. Selskapet har i dag blitt enige med European Secureitization Fund Manco SA om å konvertere 31 konvertible obligasjoner(med et samlet konverteringsbeløp på 3.100.000 kroner) til 1.937.500 aksjer til pålydende (NOK 1,60). Tvisten om potensiell kontraktsstraff på inntil 601.369 kroner er avtalt å bli avgjort i samsvar med gjeldende lov etter registrering av de nye aksjene i Foretaksregisteret.

15.07.19

Element ASA: Oppdatering vedrørende Ambershaw og AdEx

OSLO (NORGE) - 15. JULI 2019: ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE: ELE) VISER TIL BESLUTNINGEN OM Å AVSLUTTE PROSESSEN FOR FÅ ADVANCED EXPLORATION-TILLATELSE (ADEX) FOR MAGNETITT-FOREKOMSTEN BENDING LAKE I CANADA OG Å GÅ DIREKTE VIDERE TIL SØKNADSPROSESSEN FOR KOMMERSIELL GRUVEDRIFT. DEN NYE UTVIKLINGSSTRATEGIEN VIL KREVE BETYDELIGE INVESTERINGER PÅ KORT SIKT, NOE ELEMENT IKKE ER I EN POSISJON TIL Å BIDRA MED, OG SELSKAPET VURDERER NÅ SINE STRATEGISKE ALTERNATIVER.

15.07.19

ABO BER OM EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Element ASA ("Selskapet") har mottatt krav fra Alpha Blue Ocean Inc., som eier mer enn 1/20 av aksjekapitalen i Selskapet, om at det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Selskapet hvor valg av nytt styre settes på dagsorden. Selskapet vil derfor innen rimelig tid kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7.

Les flere meldinger (Newsweb)