Børsmeldinger

28.01.19

Utstedelse av opsjoner til enkelte medlemmer av styret og ledelsen i Element ASA

Det vises til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Element ASA ("Element") avholdt 6. juni 2018, hvor generalforsamlingen besluttet å vedta et opsjonsprogram for ansatte, styremedlemmer og konsulenter på totalt 3 600 000 aksjer (som på det tidspunktet tilsvarte ca 5% av Selskapets totale antall utstedte aksjer) ("Opsjonsprogrammet").

25.01.19

Element ASA: Flagging av stemmefullmakter

Per J. Bråthen, medlem av valgkomiteen, har mottatt fullmakter for å møte og stemme for totalt 11 144 530 aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen i Element ASA som skal avholdes 25. januar 2019, tilsvarende 8,53% av antall aksjer og stemmer i selskapet. Fullmaktene er kun gyldige på denne generalforsamlingen. Svensk Hydro AS, kontrollert av Per J. Bråthen, eier 1 248 071 aksjer i Element ASA. Videre eier nærstående til Per J. Bråthen 22 500 aksjer i selskapet. Per J. Bråten vil også møte og stemme for disse aksjene. Således vil Per J. Bråthen møte og stemme for totalt 12 415 101 aksjer på i generalforsamlingen, tilsvarende 9,5% av antall aksjer og stemmer i selskapet. Denne meldingen offentliggjøres i henhold til § 4-3 verdipapirhandelloven.

12.12.18

Element ASA: Beitnes stiller sin plass disposisjon

OSLO (NORGE) – 12. DESEMBER 2018: STYRELEDER LARS BEITNES I ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE: ELE) HAR INFORMERT STYRET OG VALGKOMITEEN OM AT HAN VIL STILLE SIN PLASS TIL DISPOSISJON FOR Å BIDRA TIL PROSESSEN MED Å VELGE NY REVISOR TIL SELSKAPET.

11.12.18

Element ASA: Utsettelse av EGF- og revisorprosess

OSLO, NORGE 11. DESEMBER 2018 - ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE: ELE) VIL AVLYSE DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 14. DESEMBER 2018 PÅ GRUNN AV FORSINKELSER I PROSESSEN MED Å ENGASJERE EN NY REVISOR TIL SELSKAPET.

30.11.18

Element ASA: Resultater for tredje kvartal 2018

OSLO, NORGE 30. NOVEMBER 2018 – ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE:ELE) FORTSATTE STRATEGIEN OM Å KJØPE UNDERVURDERTE GRUVEINTERESSER, I TILLEGG TIL VIDEREUTVIKLING AV DET PÅGÅENDE TOKENPLATTFORMEN.

Les flere meldinger (Newsweb)