Børsmeldinger

11.12.18

Element ASA: Utsettelse av EGF- og revisorprosess

OSLO, NORGE 11. DESEMBER 2018 - ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE: ELE) VIL AVLYSE DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 14. DESEMBER 2018 PÅ GRUNN AV FORSINKELSER I PROSESSEN MED Å ENGASJERE EN NY REVISOR TIL SELSKAPET.

30.11.18

Element ASA: Resultater for tredje kvartal 2018

OSLO, NORGE 30. NOVEMBER 2018 – ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE:ELE) FORTSATTE STRATEGIEN OM Å KJØPE UNDERVURDERTE GRUVEINTERESSER, I TILLEGG TIL VIDEREUTVIKLING AV DET PÅGÅENDE TOKENPLATTFORMEN.

26.11.18

Element ASA: Vedrørende valg av revisor

OSLO (NORGE) – 26. NOVEMBER 2018: ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE: ELE) ER I DISKUSJONER MED KANDIDATER TIL Å BLI SELSKAPETS NYE REVISOR OG VENTER EN AVKLARING I LØPET AV KORT TID.

23.11.18

Element ASA: Vedrørende valg av revisor

OSLO (NORGE) – 23. NOVEMBER 2018: STYRET I ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE: ELE) HAR BLITT INFORMERT OM AT PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC) HAR TRUKKET SITT KANDIDATUR SOM REVISOR FOR SELSKAPET

22.11.18

Element ASA: Finansdirektør fratrer

OSLO (NORGE) – 22. NOVEMBER 2018: FINANSDIREKTØR KIM ANDRE EVENSEN I ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE: ELEMENT) HAR BESLUTTET Å SØKE NYE UTFORDRINGER UTENFOR SELSKAPET SOM EN FØLGE AV REORGANISERINGEN AV FINANSFUNKSJONEN.

19.11.18

AMBERSHAW HAR GJENNOMFØRT INTERAGENCY PANEL BRIEFING OG FORSETTER ARBEIDET MOT ADEX-TILLATELSE

AMBERSHAW METALLICS INC ('AMBERSHAW' ELLER 'AMI') HAR GJENNOMFØRT INTERAGENCY PANEL BRIEFING OG MED DETTE TILBAKELAGT EN BETYDELIG MILEPÆL I PROSESSEN MED Å FÅ TILDELT ADVANCED EXPLORATION (ADEX) TILLATELSE FOR MAGNETITT-FOREKOMSTEN BENDING LAKE. BASERT PÅ DEN POSITIVE TILBAKEMELDINGEN MOTTATT I MØTET ER AMBERSHAW TILFREDS MED FREMDRIFTEN I SØKNADSPROSESSEN OG JUSTERER TIDSPUNKTET FOR NÅR DE FORVENTER Å MOTTA ADEX-TILLATELSE TIL FØRSTE KVARTAL 2019. AMBERSHAW HAR STARTET ARBEIDET MED Å OPPDATERE FEASIBILITY STUDY FOR HELE PROSJEKTET, OG VIL STARTE PRØVEPRODUKSJON MED FORMÅL OM EVALUERING AV PELLETS HOS SLUTTBRUKERE SÅ SNART ADEX-TILLATELSE ER GITT.

19.11.18

AMBERSHAW COMPLETES INTERAGENCY PANEL BRIEFING AND PROCEEDS TOWARDS ADEX PERMIT

AMBERSHAW METALLICS INC ('AMBERSHAW' OR 'AMI') IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT AN INTERAGENCY PANEL BRIEFING HAS BEEN COMPLETED, MARKING A MAJOR MILESTONE IN THE PROCESS TOWARDS OBTAINING THE ADVANCED EXPLORATION ('ADEX') PERMIT FOR THE BENDING LAKE MAGNETITE ORE DEPOSIT. BASED ON THE POSITIVE FEED-BACK RECEIVED AT THE MEETING, AMBERSHAW IS SATISFIED WITH THE PROGRESS TO DATE AND ADJUSTS ITS ESTIMATES FOR THE TIMING FOR THE ADEX PERMIT TO Q1 2019. AMBERSHAW HAS COMMENCED WORK ON UPDATING ITS BANKABLE FEASIBILITY STUDY AND COMMENCE SAMPLE PRODUCTION FOR EVALUATION BY END USERS IMMEDIATELY UPON RECEIPT OF THE ADEX PERMIT.

09.11.18

Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en ny rentefri NOK 500 millioner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter (den 'Nye Konvertible Lånefasiliteten') inngått med European High Growth Opportunities Securitization Fund ('EHGO'), den 15. mai 2018 angående inngåelse av endelige avtaler vedrørende den Nye Konvertible Lånefasiliteten og den 1. oktober 2018 angående trekk av den andre transjen på MNOK 50 under den Nye Konvertible Lånefasiliteten.

Les flere meldinger (Newsweb)