Børsmeldinger

18.04.19

Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til Element ASAs (Selskapet) ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter (det Konvertible Lånet) med European High Growth Opportunities Securitization Fund (Investor) samt protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen (EGF) som ble avholdt den 18. mars 2019 som godkjente foreslåtte endringer til Transje 3 av det Konvertible Lånet.

16.04.19

Nøkkelinformasjon ved spleis av aksjer for Element ASA

Dato for offentliggjøring av selskapshandlingen: 26. mars 2019 Spleis forholdstall: 20 gamle aksjer gir 1 ny aksje Siste dag inklusive: 23. april 2019 Ex-dato: 24. april 2019 Record date (eierregisterdato): 25. april 2019 Vedtaksdato: 23. april 2019

12.04.19

Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til Element ASAs (Selskapet) ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter (det Konvertible Lånet) med European High Growth Opportunities Securitization Fund (Investor) samt protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen (EGF) som ble avholdt den 18. mars 2019 som godkjente foreslåtte endringer til Transje 3 av det Konvertible Lånet.

12.04.19

Tilbakekjøp av egne aksjer

Den 12. april 2019 kjøpte Element ASA 710 000 egne aksjer i henhold til tilbakekjøpsprogrammet annonsert 26. juli 2018. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 0,3106 per aksje. Etter transaksjonen har Element ASA 3 141 517 egne aksjer.

10.04.19

Tilbakekjøp av egne aksjer

Den 10. april 2019 kjøpte Element ASA 150 000 egne aksjer i henhold til tilbakekjøpsprogrammet annonsert 26. juli 2018. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 0,2847 per aksje. Etter transaksjonen har Element ASA 2 431 517 egne aksjer.

09.04.19

Tilbakekjøp av egne aksjer

Den 9. april 2019 kjøpte Element ASA 450 000 egne aksjer i henhold til tilbakekjøpsprogrammet annonsert 26. juli 2018. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 0,2677 per aksje. Etter transaksjonen har Element ASA 2 281 517 egne aksjer.

08.04.19

Tilbakekjøp av egne aksjer

Den 8. april 2019 kjøpte Element ASA 500 000 egne aksjer i henhold til tilbakekjøpsprogrammet annonsert 26. juli 2018. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 0,2323 per aksje. Etter transaksjonen har Element ASA 1 831 517 egne aksjer.

07.04.19

Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til Element ASAs (Selskapet) ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter (det Konvertible Lånet) med European High Growth Opportunities Securitization Fund (Investor) samt protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen (EGF) som ble avholdt den 18. mars 2019 som godkjente foreslåtte endringer til Transje 3 av det Konvertible Lånet.

Les flere meldinger (Newsweb)