Børsmeldinger

11.06.19

KAPITALFORHØYELSE REGISTRERT

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en ny rentefri NOK 500 millioner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter (den "Konvertible Lånefasiliteten") inngått med European High Growth Opportunities Securitization Fund forvaltet av Alpha Blue Ocean Ltd ("ABO"), den 15. mai 2018 angående inngåelse av endelige avtaler vedrørende den Konvertible Lånefasiliteten og den 6. juni 2018 angående godkjennelse fra generalforsamlingen av den Konvertible Lånefasiliteten og trekk av den første transjen på MNOK 50 under den Konvertible Lånefasiliteten. Det vises videre til børsmeldinger datert 22. februar 2019 vedrørende endringer i tredje transje av den Konvertible Lånefasiliteten og datert 18. mars 2019 vedrørende generalforsamlingens godkjennelse av det samme.

06.06.19

Meldepliktig handel

Styremedlem i Element ASA Kari Mette Toverud har i dag kjøpt 26 000 aksjer i Element (ELE) til snittkurs 3.8600. Etter kjøpet eier Kari Mette Toverud totalt 28 412 aksjer som tilsvarer en eierandel på 0,34% av selskapets aksjekapital.

05.06.19

ELEMENT ASA: UTSTEDELSE AV OPSJONER TIL ENKELTE MEDLEMMER AV LEDELSEN I ELEMENT ASA

Det vises til protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen i Element ASA ("Selskapet") avholdt 6. juni 2018, da generalforsamlingen vedtok et opsjonsprogram for ansatte, styremedlemmer og konsulenter (tilsvarende ca. 5% av totalt antall utstedte aksjer på det tidspunktet). Det vises videre til styrets lederlønnserklæring, som ble offentliggjort tidligere i dag, 5. juni 2019.

22.05.19

KAPITALFORHØYELSE REGISTRERT

Det vises til Element ASAs ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter med European High Growth Opportunities Securitization Fund (Investor), samt protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt den 18. mars 2019 som godkjente foreslåtte endringer til Transje 3 av det Konvertible Lånet.

Les flere meldinger (Newsweb)